Monthly Archives: November 2006

[DK] Video-julekalender, part II

For­si­den af mit leg­e­site tager nu imod bidrag til video-julekalenderen jeg intro­duc­erede for alt for kort tid siden.Tiden løb fra mig, så der er stadig masser af uafk­larede, men det ser ud til at kunne fik­ses.… to — så finder jeg et flot bag­grunds­billede til kalen­deren imens. Con­tinue read­ing

Video , , ,
1 Comment

links for 2006-11-28

4 on Flickr — Photo Shar­ing! watch the entire movie of jack goes boat­ing “This photo is a gift for the girls who visit my flickr. ” (tags: flickr bath­room gift girls) PortaBrace Cam­corder bags (tags: video bags)

Links
Comments Off

links for 2006-11-26

Let­ter­box: Widescreen Plu­gin for Mail.app | aaron.harnly.net | Aaron movie “sky­line” “Let­ter­box is a plu­gin for Apple’s Mail.app that takes advan­tage of your widescreen mon­i­tor. It rearranges the inter­face into three ver­ti­cal columns – so the mes­sage pane is to the … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

links for 2006-11-25

Sådan dækker man events med social media+tags+RSS at Webmercial.dk “Eller: du er chefredak­tør på en lands­dækkende avis, du printer det blend­ede aviskrig-feed ud, smider det på bor­det til direk­tion­s­mødet, og siger: “Ven­ner, vi er fucked. Prøv at læs hvad inter­net­tet … Con­tinue read­ing

Links
2 Comments

[DK] Video-julekalender

Ok, det her er en klas­siker: Ide med slen­drian i eksekverin­gen. Men altså:Jeg tænkte på at lave en video­julekalen­der, community-style. Con­tinue read­ing

Video , , , , ,
14 Comments

Working at cafes, evicted from cafes

Today it got messy; we were asked not to work at MJ Cof­fee any­more as we were tak­ing up tables for too long. It wasn’t the use of their free wifi, it wasn’t that we didn’t buy enough (I think we bought plenty, btw.)… A del­i­cate sub­ject, more info over at Lars’. Con­tinue read­ing

Culture , , , ,
2 Comments

links for 2006-11-24

Uclip: Fritlægn­ing “Uclip er en online ser­vice, der fritlæg­ger billeder til web eller tryk” full due date film hd (tags: cutout pho­to­shop graphics)

Links
Comments Off

VlogEurope 06

Watch the video Video from the Vlo­gEu­rope trip to Milan. Didn’t shoot much video (go fig­ure) so it’s nice and short. Hope­fully, I’ll be able to do some posts later based on some of the good con­ver­sa­tions that went on in Milan … Con­tinue read­ing

Video , , , , , , , , ,
1 Comment

links for 2006-11-22

plok­blog » Blog Archive » Når dren­gene skal til møde… watch hd dirty movie Xerix­ing screens. Cool. (tags: plok printer pho­to­copy­ing lap­top screen) De Fiets­fab­riek — Bak­fi­ets — Trans­port­fi­ets — Kinderver­voer Nice Dutch cargo bikes (tags: bike urban cargo hol­land transport)

Links
Comments Off

links for 2006-11-16

kabell » Stop motion lyd og video All the cool stuff you can do with basic time­line edit­ing (tags: video edit­ing stop­mo­tion youtube music break­beats) JeffCroft.com: Bring me prob­lems, not solu­tions “I assert that if there’s one thing a client can … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

Site adjustments

After a tip from Web­mer­cial on post­ing del.icio.us links daily, I’ve pulled the del.icio.us splic­ing from my feed and done that instead. Con­tinue read­ing

Pollas.dk , , ,
Comments Off

Happy 6th birthday

Andreas Haugstrup just cel­e­brated his 6th blog birth­day.… Be sure not to miss Julius Cae­sar the abridged ver­sion! Con­tinue read­ing

Blogging , , ,
Comments Off

links for 2006-11-13

1videoConference — Instant Video Con­fer­enc­ing, No Down­loads, No Instal­la­tions “1VideoConference allows its Web, Audio/ Video phone, Skype, Msn and Yahoo users to instantly par­tic­i­pate in live web con­fer­ences with­out the need for lengthy down­loads or com­pli­cated instal­la­tions. At any time, … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

Tunnel party

Watch the video i want to watch the town

Video , ,
2 Comments

Please.…

Watch the video down­load entire cat­fish movie

Video , , , ,
2 Comments

Innovationsbloggen

Inno­va­tions­bloggen just launched.I’ve Inno­va­tions­bloggen is a col­lab­o­ra­tion between IBM and Mandag Mor­gen. Con­tinue read­ing

Blogging , , , ,
1 Comment

[DK] Fem år efter…

Frem­ra­gende post hos Web­mer­cial: Stadig knar­vorn, efter disse fem år (og han har blogget mange frem­ra­gende ting over de fem år).Selv delt­ager jeg på en liste med den fem år gamle post Hmm…livet som arbe­jd­sløs er slut, en titel med refer­ene til et netop opsagt McJob fra den­gang jeg en over­gang var mere aktiv med studierne end i bik­sen, afløst af et noget mere studie/.Og ved et rent til­fælde arbe­jder jeg i skrivende stund på et pro­jekt med de selvsamme men­nesker jeg i den post omtaler som “flinke men­nesker”. Con­tinue read­ing

Blogging , ,
Comments Off

[DK] Dansk aktivisme

Søren Mørk fra 3tv, “Dansk folkeparti har ikke patent på navnet dansk”:Poul Nødgaard fra Dansk Folkeparti [udtaler] i Berlingske Tidende, ons­dag 20. sep­tem­ber 2006, at: ”dansk må ikke indgå på nogen som helst måde i et andet parti­navn end vores”. Con­tinue read­ing

Misc. , , , ,
Comments Off

Don’t bother about RTFM

So you get a new phone and think “Well, now I need to get this blue­tooth modem-thing sorted”.And you make a few half-assed attempts of find­ing the right scripts until it dawns on you: Maybe you should try and see if it works as is with the setup from the last phone. After­all, it is the same brand and you still have your old oper­a­tor. Con­tinue read­ing

Tech , , , , , ,
Comments Off

[DK] Sproglige op– og nedture

Over­hørte lige den her (telefonsamtale):Jamen, du må lige ringe — min mail er fucket ned.Det kræver ikke den store opfind­somhed at regne ud, hvilke kon­cepter der her blandes. Men den var bare så utrolig præ­cis… Con­tinue read­ing

Misc. ,
1 Comment

Sony Ericsson’s trying too hard

Watch the video Justin’s here with MTV. Sony Ericsson’s try­ing to be cool. It’s as if it’s just not really work­ing out for them… read grown ups online

Video , , , , , , ,
6 Comments