Monthly Archives: January 2007

links for 2007-01-31

Par­ents are Teach­ing Their Infants Chi­nese to Com­pete in the Global Econ­omy sucker punch film down­loads And remem­ber: Check the teacher’s man­darin skills before­hand “I don’t want my daugh­ter to grow up and sud­denly start talk­ing like a tramp at … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

Blog key

In the future, the boss key will dis­play a blog. Con­tinue read­ing

Blogging, Culture
Comments Off

links for 2007-01-29

Get a First Life: A One Page Satire of Sec­ond Life watch stag night of the dead film “First Life is a 3D ana­log world where server lag does not exist” (tags: satire sec­ondlife life)

Links
Comments Off

links for 2007-01-27

dr.dk › Bog › Tek­ster › Orig­inal­tek­ster › Det smukkeste ord af Knud Romer down­load filme toy story 3 “Når vi taler reklamer og markeds­føring, er det nok den første regel – at tage udgangspunkt i omgivelserne og deres behov og kæle … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

[DK] Indsamlinger

Ved en brønd i Afrika står en lille dåse med en sprække til møn­ter.… Det lyder for­nuftigt tænker brønd­brugerne — omend uddel­ingssys­temet er lidt svært at gen­nem­skue og de fær­reste rent fak­tisk husker at betale… Con­tinue read­ing

Misc. , , ,
1 Comment

Rock’n’Roll laptopper

I’ve always envied musi­cians car­ry­ing their instru­ments around. No one can actu­ally see if you’re good or not if you carry your gui­tar with con­fi­dence. Con­tinue read­ing

Culture , , ,
4 Comments

All the sexy ones

Ever noticed how cer­tain peo­ple have a ten­dency to use a lit­tle too much jew­ellry, have high­lights, pat­terns on their jeans…all of it with no sense of style? Con­tinue read­ing

Web Development , , , , ,
Comments Off

links for 2007-01-23

: slipped on a book of Freud : Good title… movie down­loads (tags: mag black­hand freud slip)

Links
Comments Off

[DK] Meme-stopper med stil

Sådan knækkes meme-kæden:Jeg er som sagt ikke så stor på blog­memes så jeg tag­ger fem af mine helte istedet:Ernest Hem­ing­way, Alfred Hitch­cock, Dim­itri Sjostakovitj, Lud­vig Wittgen­stein og Win­ston ChurchillU­den tvivl den mest ele­gante lukn­ing af sådan en sag jeg har set til dato. Con­tinue read­ing

Misc. ,
1 Comment

[DK] Oplevelsesøkonomien forklaret

Fra iByen’s ‘Djæve­lens advokat’:Er det ikke bare sådan, at der er ved at gå lidt for meget oplevelsesøkonomi i den for dig?»Der har altid været to mål­sæt­ninger for forestill­inger her på teateret: den ene er gode oplevelser, den andet er god økonomi. Og de mål­sæt­ninger er de samme i dag«.Så er der vist svaret og fork­laret… Con­tinue read­ing

Misc. , ,
1 Comment

links for 2007-01-18

Ask­Tog: First Prin­ci­ples of Inter­ac­tion Design (tags: ui usabil­ity web­dev) the sun­set lim­ited film on the internet

Links
Comments Off

links for 2007-01-16

YouTube — ok go Tread­mill music video — eat shit, Jamiro­quai (tags: video youtube okgo fun) Typ­ies: 15 tips to choose a good text type “Try to be very care­ful and take in account the fol­low­ing points:” (tags: fonts typog­ra­phy design) Robin … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

links for 2007-01-13

Microsoft takes email design back 5 years — Cam­paign Mon­i­tor Blog Rea­son 3: “They hate us — OK, this one might be push­ing it, but I’m run­ning out of expla­na­tions here.” (tags: design email html word mis­cosoft newslet­ter) blue valen­tine video

Links
Comments Off

links for 2007-01-08

Life­hack “Life­hack er en forum­baseret tæn­ke­tank der spæn­der over emner som per­son­lig effek­tivitet, kost og træn­ing, busi­ness og økonomi, kærlighed, sex og forhold, teknologi, fritid og spir­i­tu­alitet. Vi hjælper hinan­den med at dreje på knap­perne i livets ko (tags: launch)

Links
Comments Off

links for 2007-01-06

Best tra­di­tional Dan­ish lunch in Den­mark — pinds.com Impor­tant wis­dom of crowds (tags: food smør­re­brød den­mark eat­ing) Vi er næsten ved at lette, men er endnu ikke HELT fly­veklare — Blog — Kollek­tiv Intel­li­gens “men vent ven­ligst med at tage … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

links for 2007-01-05

macosxhints.com — Start tor­rent down­loads remotely Chax auto-accept file trans­fers in com­bi­na­tion with XTorrent’s library scan — works like a charm (tags: bit­tor­rent ichat howto mac osx chax xtorrent)

Links
Comments Off

links for 2007-01-04

zengestrom.com: Why some social net­work ser­vices work and oth­ers don’t Or: the case for object-centered social­ity the lost future dvd (tags: analy­sis com­mu­nity social­me­dia net­work social) Bjorn Ruwald Weblog » Play­ing with Cars is One Way to Spend Christ­mas Clas­sic car … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off