Tag Archives: videodk

Lumiere: Slow trucking

Click to Play water for ele­phants dvd rip play_blip_movie_705364(); For­mats avail­able down­load the the adjust­ment bureau movie down­load the next three days dvd down­load leg­end of the guardians: the owls of ga’hoole film in hd for­mats the adjust­ment bureau full hd full leg­end of … Con­tinue read­ing

Video , , ,
1 Comment

[DK] Den store musikquiz

Click to Play play_blip_movie_658763(); Matador-style, Star­ring Otto, the rock dog. scream 4 dvd down­load For­mats avail­able watch kung fu panda hol­i­day spe­cial ful film : Quick­time (.mov), Flash Video (.flv) full the way back film hd

Video , , , , , ,
Comments Off

Run, Otto, run

Click To Play insid­i­ous movie full where can i down­load the jus­tice league: cri­sis on two earths film the full tak­ers movie

Video , , , , ,
Comments Off

[DK] Videojul?

Lige som sid­ste år.Men jeg er også ret pjat­tet med at arbe­jde med det der Hoist, så tiden har ikke været til at fifle med noget i år.… Kan vi bare tage ideen og lave en fælles konto et sted eller noget?Jeg bidrager gerne med en video eller to, men hjælp mig gerne med resten. Con­tinue read­ing

Video , , ,
6 Comments

Die, water, die

Watch the video Lumiere-video. Leave your own angry music run­ning. watch how do you know online no down­load hi-def qual­ity the lin­coln lawyer down­load movie bat­man: under the red hood i want to watch the full film of twelve online

Video , , , , ,
Comments Off

She says it helps with the lights out

Watch the video life as we know it movies full Lumiere video. No sound — do your own. the com­pany men full movie gantz dvd

Video , , , ,
Comments Off

Hvide Hest fest: Varsted/Hoiness

Watch the video mother’s day movie down­load the hit list rip harry pot­ter and the deathly hal­lows: part 1 full movie online Rock’n’roll just out­side Hoist HQ. devil the movie on dvd dvd mam­moth qual­ity the insid­i­ous full movie the new i spit on your … Con­tinue read­ing

Video , , , , , ,
Comments Off

Lumiere Manifesto on videoblogging.info

Videoblog­ging mae­stro (and Hoist deck­hand) Andreas Haugstrup updates his site, videoblogging.info:Lumiere video arises from the tra­di­tion of the French Lumiere broth­ers. Cred­ited with some of the first footage cap­tured, in 1895, the Lumieres are also rec­og­nized for hold­ing the first pub­lic film screen­ing, show­ing ten shorts that lasted only twenty min­utes total. Con­tinue read­ing

Video , , , ,
1 Comment

Young rock

Watch the video ipod here­after video harry pot­ter and the deathly hal­lows: part 1 film down­loads down­load film wall-e movie just go with it online stone full dvd ice quake the film in hd miyazaki’s spir­ited away down­load full film megamindonline

Video , , , , ,
Comments Off

Roskilde Festival 2007 — going home

Watch the vide­oFra toget hjem efter Roskilde ’07. Sær stemn­ing af hygiej­neop­ti­misme og stenet træthed… hi-def qual­ity the twi­light saga: eclipse download

Video , , ,
3 Comments

[DK] Gid du var paa Skanderborg og blev der…

Watch the video the way back story down­load seven brides for seven broth­ers full lenght

Video , , , ,
Comments Off

[DK] Iskaffe, 23-style

Watch the video Når man sådan er fly­t­tet til Amager, så er det slut med espresso og min­imælk og frappe-maskiner og luft­bobler og næn­somt blendet kreativ klassse-sirup med knust is fra kilde­vand. Nu står den på fry­setør­ret kaffe, den tykkeste mælk … Con­tinue read­ing

Video , , , , , , ,
5 Comments

[DK] Noget er værd at kæmpe for

Watch the video up in the air the movie

Video , ,
5 Comments

[DK] Video-julekalender, part II

For­si­den af mit leg­e­site tager nu imod bidrag til video-julekalenderen jeg intro­duc­erede for alt for kort tid siden.Tiden løb fra mig, så der er stadig masser af uafk­larede, men det ser ud til at kunne fik­ses.… to — så finder jeg et flot bag­grunds­billede til kalen­deren imens. Con­tinue read­ing

Video , , ,
1 Comment

[DK] Video-julekalender

Ok, det her er en klas­siker: Ide med slen­drian i eksekverin­gen. Men altså:Jeg tænkte på at lave en video­julekalen­der, community-style. Con­tinue read­ing

Video , , , , ,
14 Comments

[DK] Vlogger-badning

Watch the video Kørele­j­lighed til bade­træn­gende vlog-turister. Der hentes og bringes, der bliver kigget på strand­park og smagt på drikke­varer. Hov­ed­per­so­nen: kristjansson.dk legal just go with it movie download

Video , , , , , , ,
7 Comments

[DK] Bil-vlogging kickoff

Watch the video Noget forsin­ket, men med de bed­ste inten­tioner. Jacob Bøt­ter og jeg test­ede det tekniske setup på vores vej mod Århus for at delt­age i Knock Knock. Vi tillod os at vold­tage for­matet en smule, men der hentes per­son, … Con­tinue read­ing

Video , , , , , , ,
8 Comments

[DK] Kewet coolness

Watch the video 4700 Næstved. Stedet hvor bil­erne er for seje til at bruge ben­zin. habita­cion en roma full movie stream

Video , , , , , ,
3 Comments

Candle crusade

Watch the video Can­dles suck. Can­dles in cafes in bright sun­light melt­ing the back up lap­tops and caus­ing the room to get even more warm sucks even more. Put them out. The elec­tric ones too. Here’s how to do it. how to down­load … Con­tinue read­ing

Video , , , , , , ,
Comments Off

[DK] DIY — kamera car mount

Watch the video Kon­torf­in­gre på hårdt arbe­jde. Der bores og limes, så nyind­købt vid­vinkel kan komme på arbe­jde i den gode sags tjen­este. Næppe respek­t­point fra rigtige hånd­værkere — værk­tøjs­val­get er ikke helt autoris­eret. Når Bøt­ter og jeg får det prøvet … Con­tinue read­ing

Video , , , , , , ,
4 Comments

Honking

Watch the video I can’t fig­ure out if I find these noisy parades to be a pain in the ass or a wel­come piece of cel­e­bra­tion in our daily lives. I think I’ll go for the lat­ter. sea­son of the witch … Con­tinue read­ing

Video , , , , ,
4 Comments

[DK] Bil-vlogging, part II

Watch the video For snart et år siden lavede jeg mit første videoblog post; rul­lende på Amager inviterede jeg folk med på frem­tidige ture. Det kom der nogle kom­mentarer ud af — og jeg har skudt lidt video siden. Men ikke … Con­tinue read­ing

Video , , , , , ,
23 Comments

[DK] Uortodox underviser

Watch the video Havde fornø­jelsen at delt­age i Uorto­dox’ første undervisnings-session, Blok­fløjteskolen på dette års Pub­lic Ser­vice. Det var inter­ak­tivt, lærerigt og utrolig under­hold­ende. Fik en smule film fra den mørke sal, men har prøvet at undgå højdepunk­terne. Dem anbe­faler jeg … Con­tinue read­ing

Video , , , , , ,
1 Comment

N93 test @ Bang & Jensen

Watch the video The blo­gos­phere lives at Bang & Jensen, so these two gen­tle­men ended up being in the frame of a short test video made with my new video cam­era. down­load movie the fast and the furi­ous: tokyo drift hd

Video , , , , , , ,
5 Comments

AUX — painting a hot-dog wagon

Watch the video AUX bor­rowed a hot-dog wagon for Pub­lic Ser­vice. I left the cam­era run­ning from the roof of the car while we tried to get it on the ramp and into the fac­tory for paint­ing. It took us about … Con­tinue read­ing

Video , , , , , , , , , ,
2 Comments