Monthly Archives: October 2005

[DK] Jeg, Anders Pollas…

…erk­ender igen at Steven Sned­ker altid ved mere end — og ved det før — mig. Bl.a. her på video. Con­tinue read­ing

Blogging , ,
5 Comments

Blokken — citizen video journalism

A few weeks back I stum­bled upon a new 15-minute show on Dan­ish national tv DR, Blokken.Blokken er dit pro­gram.… Udgangspunk­tet er dine oplevelser, fortællinger og tanker og pro­gram­met består først og fremmest af dine optagelser.Viewers can send in their own record­ings of what­ever. Con­tinue read­ing

Misc. , , ,
Comments Off

[DK] Weblogs skyder frem

anerk­ender fænomenet…tænker man.Men ak. His­to­rien er bare hen­tet fra Ritzau, der ikke besværer sig med at tænke over, hvor den ender henne. Con­tinue read­ing

Misc. , ,
Comments Off

[DK] Podcastdommerne

Vlog-koncept: Smags­dom­merne møder den danske blo­gos­fære, der møder nogle pod­casts. Fire blog­gere i en bil, kam­era i for­ru­den. I højt­talerne en frisk pod­cast eller to. Der køres, lyttes og kom­menteres. film “up in the air”

Blogging , ,
2 Comments

Car vlogging notes

Yes­ter­day I did a vlog test. The post was in dan­ish as I laid out a local vlog con­cept and vis­ited the local air­port. Con­tinue read­ing

Blogging , ,
9 Comments

[DK] Bil-vlogging

Nå. Det skal jo prøves det vlog­ging. Con­tinue read­ing

Video , ,
16 Comments

[DK] Det har jeg aldrig revisited

Ekstra Bladet — Poli­tisk over­fald var løgn:Dansk Folkeparti giver “det har jeg aldrig sagt” en upgrade. Nyeste vinkel er “det er fak­tisk aldrig sket”. Con­tinue read­ing

Misc.
Comments Off

The Road Ahead — Flickr, senior dating and more

TIME Mag­a­zine — The Road Ahead, celebs on the futureMOBY:I was with my friend as he drove her to the Hilton to meet a Cana­dian doc­tor she’d encoun­tered online, and I thought, How dis­con­cert­ing.… Instead she’s in mid­town Man­hat­tan, prepar­ing to spend the night with a doc­tor, and her son is dri­ving her to the hotel! Con­tinue read­ing

Culture
Comments Off

[DK] Ny leverance af pollas.dk

Der blev hur­tig udsolgt i går. Midt på efter­mid­da­gen var den sid­ste blog post solgt, så der røg et “udsolgt”-skilt i vin­duet. De besø­gende kunne ikke læse gårs­da­gens, finde noget andet, få at vide præ­cis hvornår der kom nyt — … Con­tinue read­ing

Misc.
Comments Off

[DK] Avistid på pollas.dk

Udsolgt: Pollas.dk er udsolgt for i dag.Fejrer i dag Avistids-konceptet og melder udsolgt på min for­side… Du kan læse mere, når din lokale kiosk væl­ger at åbne. Con­tinue read­ing

Blogging
1 Comment

Cupertino — dansk Macblog

Endnu en reklame­post for Cuper­tino, vores nye danske Macblog.På en ide af Jacob Bøt­ter har vi hygget rundt i en Basecamp-gruppe nogen tid, holdt setup-dag og ret­tet til…nogle mere arbe­jds­somme end andre. Con­tinue read­ing

Blogging
Comments Off

[DK] Kreativ klasse 2.0

Den kreative klasse møder web 2.0:Sparsomt ind­hold, noget med signup, tvivl­som fremtid, uklar funktion.Check dine point, meld dig ind i klubben på denkreativeklasse.dk.Jeg er ca. Con­tinue read­ing

Misc. ,
4 Comments

D2.OH

Not to be con­fused with the cute lit­tle droid of Star Wars, D2.OH (De-Two-Point-Oh) is an end user empow­er­ment inter­face solu­tion for the demand­ing web surfer.The tech­ni­cal approach is sim­ple:*, html, body, #con­tainer, #home­back­ground, #main, #con­tent, #main­con­tent { font-size: 11px; color: #000; background-image: none; background-color: #FFF;}h1, h2, h3, h4, h5, h6 { color: #000 !impor­tant; font-size: 50%;}a:link, a:visited, a:hover, a.active { color: blue !important;}em, strong, i, .high­light { background-color: #FFF !important;}Download detwopointoh.cssAll you need to do is to add this file as a user stylesheet — and web 2.0 will be gone. No gra­di­ents, no over­sized fonts, no green links, no yel­low high­lights. Con­tinue read­ing

Web Development
Comments Off

Quiet networking

Oh, the joy of net­works. Con­tinue read­ing

Tech
Comments Off

Beatties thoughts on tech

Rus­sell Beat­tie: Ran­dom Tech Thoughts. Pre­dic­tion: Someone’s going to get attacked for not lik­ing the web 2.0-style mashups…(Even thought I sort of agree; there’s to much hype 2.0 about mix­ing dif­fer­ent ser­vices. Con­tinue read­ing

Tech
Comments Off

Podcasting to fade away?

Dave Caolo from TUAW won­ders if pod­cast­ing will slow down as more peo­ple will look into vod­cast­ing, partly due to the new video­play­ing iPods. Con­tinue read­ing

Syndication
1 Comment

[DK] Hr. og fru Danmark

Og: Noget jeg tænkte på da jeg tog båden hjem fra Berlin.Når jeg nu hele tiden brøler op, så er det ikke fordi jeg tænker jeg har løs­nin­gen på noget som helst. Eller tror at hvis bare alle mme­nesker var som jeg, så…Næh, jeg er bare skuf­fet. Con­tinue read­ing

Misc.
1 Comment

[DK] Dagens Danmark

Bag denne fine titel gem­mer der — sur­prise — lit mere galde fra under­teg­nede (skifter snart stil, promise), møn­tet på DR-programmet af samme navn.Jeg er ikke dum­mere end at jeg godt ved, at hverken tv-avisen 18.30 eller overnævnte pro­gram hen­ven­der sig til intel­li­genseliten.… Lidt mere let­benet, lidt min­dre dybt, mens VIggo Mortensen får te og hot­dogs ovre hos TV2. Con­tinue read­ing

Misc.
1 Comment

[DK] Nørd

Hov, DIY-bølgen har ramt DR; NØRD.Gør-det-selv-udsendelser for nys­ger­rige, unge entu­si­aster. Con­tinue read­ing

Misc.
1 Comment

[DK] Exquisite Russian Brides live i Literaturhaus d. 23/10

23/10 inviterer Exquis­ite Russ­ian Brides til en aften med ven­lige drones og blid akustisk/elektronisk støj i Lit­er­aturhaus’ stemn­ings­fulde omgivelser. Afte­nen vil byde på en læn­gere med­i­ta­tion i E for selvspillende ghet­to­blastere, prim­i­tiv elek­tronik, skjulte ekstra­musikere, bil­lige instru­menter og usko­let vokal ved pro­jek­tets bag­mand Marc Kell­away (Vinyl Dog Joy, The Cat Box Quar­tet mv.) Con­tinue read­ing

Culture
Comments Off

Standards for web standards

Web Stan­dards are fail­ing to break into main­stream devel­op­ment because the Web Stan­dards com­mu­nity does not speak with a uni­fied voice. Con­tinue read­ing

Web Development
Comments Off

NewsGator aquires NetNewsWire

We have 4 sea­sons and everything!Brent: As a Mac­in­tosh user inter­face designer I like to sim­plify when­ever pos­si­ble.… Seat­tle has two sea­sons, rainy and dry — any­thing more is too com­plex for new users. Con­tinue read­ing

Syndication
Comments Off

Wrong number vlog post

Fine lit­tle piece; scratch video / Dear­est Geraldine:A woman just called me.… I stayed on the phone with her because as soon as I told her it was the wrong num­ber, she paused and then asked me this: “You ever had Shin­gles?” Con­tinue read­ing

Misc.
Comments Off

Hulubulu

B.T.: Tyrkiet truer med at blive vækI samme serie: Anders Fogh truer med at holde vejret totalt længe. Con­tinue read­ing

Misc.
Comments Off