Monthly Archives: November 2007

[DK] Quiz med Flickr

Anger­mann gjorde det til en reg­ulær quiz her. Og har tidligere Flickr-quizzet her (S-togs-scrabbble).Join the fun. Con­tinue read­ing

Culture ,
Comments Off

[DK] Tilfreds Gladiator-ejer

Der stod et Gladiator-monster park­eret foran kon­toret i morges.… Dyb motor­lyd fra en masse cylin­dre og en stor motor. Con­tinue read­ing

Misc. ,
Comments Off

links for 2007-11-30

Soft­ware — Deusty Designs Sim­plify Media com­peti­tor? With down­loads. “Mojo is music shar­ing done right. With just two clicks, you are ready to browse, select, and down­load music from other Mojo users. ” watch full movie (tags: down­load itunes net­work music mojo) … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

links for 2007-11-29

Dan­ish Sport chan­nel goes dru­pal | morten.dk down­load film the karate kid down­load megan is miss­ing full Our office mates, Noget Med Ild, helped deliver the TV2 Sport site. On dru­pal. Yay! (tags: tv2sport dru­pal nogetmedild nmi hoisthq) source code full lenght … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

[DK] Papirvaner kvæler min online læseoplevelse

Ernst Poulsen skriver om lay­out­prob­lematikker og CMS på cmforum.dk: Mit CMS kvæler min historie.Først: Der er noget om snakken. Con­tinue read­ing

Media , ,
Comments Off

[DK] Snabelkanin

Jeg har lært et nyt ord i dag: Snabelkanin.Klik, du vil ikke fortryde. Con­tinue read­ing

Photography , ,
Comments Off

[DK] Dårlig fødselsdag

Ny video fra Skam­mens Vogn:Se også min egen optagelse af samme num­mer fra Spo­ken Word-teltet på Roskilde Fes­ti­val 2007. Con­tinue read­ing

Culture , ,
Comments Off

links for 2007-11-22

Køben­havns Kom­mune 2.0 — Kom­mu­nika­tions­fo­rum kbh.dk — social net­work, launch 2008. “Kbh.dk er baseret på en åben tankegang: Open Source, Open Social, Open-ID.” (tags: kbh.dk social­soft­ware køben­havn copen­hagen openso­cial openid open­source) PSD­Tuts — Just Great Pho­to­shop Tuto­ri­als — Using the … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

[DK] Stille, heeeelt stille

Jeg kunne godt tænke mig at spiffe vores kon­tor lidt op. Noget kunst, noget udsmykn­ing. Ren deko­ra­tion til at fornøje øjet.Men det skal være orignalt. Con­tinue read­ing

People ,
2 Comments

[DK] Jeg vil have et Suzuki-politi

Auch:Blandt Suzuki-ejerne stem­mer 11,3 pro­cent på Dansk Folkeparti, og det er mere end det dobbelte af gennemsnittet.Fortæl mig hvilken bil du kører …Og nej, det er jo ikke mærke­ligt at Citroën-ejere bor i hus osv osv. Og den slags sta­tis­tik er ikke videre inter­es­sant. Con­tinue read­ing

Misc.
2 Comments

[DK] Videojul?

Lige som sid­ste år.Men jeg er også ret pjat­tet med at arbe­jde med det der Hoist, så tiden har ikke været til at fifle med noget i år.… Kan vi bare tage ideen og lave en fælles konto et sted eller noget?Jeg bidrager gerne med en video eller to, men hjælp mig gerne med resten. Con­tinue read­ing

Video , , ,
6 Comments

links for 2007-11-21

Syg i sjælen Afskaf provin­sen: “Hvad med om vi lod Jellingesten være Jellingesten, og tog benene på nakken? Skal vi ikke bare lade danskerne beholde Dan­mark, når de nu så gerne vil have det for sig selv?” Vel brølt. film sanc­tum … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

links for 2007-11-20

color aver­aged IKEA cat­a­logue — data visu­al­iza­tion & visual design — infor­ma­tion aes­thet­ics movie mega­mind: the but­ton of doom online “a full-size, 374-page repro­duc­tion of the entire 2007 IKEA cat­a­logue, reduced & abstracted to only aver­aged color & lay-out struc­ture.” … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off

links for 2007-11-11

Fully Illus­trated — The Port­fo­lio of Michael Heald (tags: illus­tra­tion illus­tra­tor car­toon) down­load movie arthur taxi dri­ver dvd buy moth­ers day the film online the big bang move get him to the greek full

Links
Comments Off

[DK] Klar, parat, luftguitar

Fik lige denne her tilsendt: Pen­sion­is­ter i luftguitar-skole hos Uorto­dox (CPH:DOX).Underviseren er ingen rin­gere end Lars Top-Galia.Tidligere i serien var blok­fløjteskolen. Con­tinue read­ing

Culture , , , , ,
Comments Off

links for 2007-11-06

Doin’ it, del­e­gatin’ it, defer­rin’ it. David Allen has a posse buy the sor­cer­ers appren­tice film on dvd jack goes boat­ing on dvd hi-def the last samu­rai movie (tags: pro­duc­tiv­ity meme funny comic gtd) where to down­load the a clock­work orange movie mother’s day hd

Links
Comments Off

links for 2007-11-01

Long Haul Pro­duc­tions: Our Mis­sion game of death online movie unfor­given down­load full film “Long Haul Pro­duc­tions doc­u­ments sto­ries of every­day lives, sto­ries of peo­ple and com­mu­ni­ties in tran­si­tion, and sto­ries of ordi­nary peo­ple accom­plish­ing extra­or­di­nary things.” (tags: cul­ture radio audio … Con­tinue read­ing

Links
Comments Off